Pow-Pre Dynaco ST70

Giá bán: Tùy thời giá
  • ĐÃ BÁN
  • Pow - Pre Dynaco ST70 made in USA
  • Pow chạy 4 bóng công suất EL34 made in Britain,1 bóng vavle USA,2 bóng 7199 USA.
  • Pre mono 2 cục riêng biệt,mỗi bên chạy 2 bóng 12AX7 USA
  • Hình thức đẹp
  • Nguyên bản
  • Chất âm hay
  • Click vào ảnh để xem sản phẩm thật.
     

Sản phẩm cùng loại với "Pow-Pre Dynaco ST70"