Pow-Pre Dynaco ST70

Giá bán:0932235666
 • ĐÃ BÁN
 • Pow - Pre Dynaco ST70 made in USA
 • Pow chạy 4 bóng công suất EL34 made in Britain,1 bóng vavle USA,2 bóng 7199 USA.
 • Pre mono 2 cục riêng biệt,mỗi bên chạy 2 bóng 12AX7 USA
 • Hình thức đẹp
 • Nguyên bản
 • Chất âm hay
 • Click vào ảnh để xem sản phẩm thật.
   

Sản phẩm cùng loại với "Pow-Pre Dynaco ST70"

 • Amply Tango 2A3

  Amply Tango 2A3 đã có mặt tại Amthanhcohanoi . Liên hệ trực tiếp với chúng tôi để xem sản phẩm này .0932.235.666. Thanks !!!

 • Amply Tango ( Japan Kit )

  Amply Tango ( Japan kit ) đã có mặt tại Amthanhcohanoi . Liên hệ trực tiếp với chúng tôi để xem sản phẩm này .0932.235.666. Thanks !!!

 • Amply Tango

  Amply Tango đã có mặt tại Amthanhcohanoi . Liên hệ trực tiếp với chúng tôi để xem sản phẩm này .0932.235.666. Thanks !!!

 • Tango Amplifier

  Amply Tango đã có mặt tại Amthanhcohanoi . Liên hệ trực tiếp với chúng tôi để xem sản phẩm này . Thanks !!!

 • Amply Jadis

  Amply Jadis đã có mặt tại Amthanhcohanoi . Liên hệ trực tiếp với chúng tôi để xem sản phẩm này . Thanks !!!

 • Amlifier Tango 211 Opt X10s Và Fw150 -10 Sr

  Amly tango 211 opt x10s và fw150-10 sr đã có mặt tại Amthanhcohanoi . Liên hệ trực tiếp với chúng tôi để xem sản phẩm này . Thanks !!!!

 • Tube 211 Vt-4-C

  Bóng đèn điện tử 211 vt-4-c tube đã có mặt tại Amthanhcohanoi . Liên hệ trực tiếp với chúng tôi để xem sản phẩm này . Thanks !!!

 • Power Mono The Fisher Chassis 30_A

  Power Mono The Fisher Chassis 30_A made in USA đã về.Liên hệ trực tiếp với chúng tôi để có giá tốt nhất.

 • Ampli ASR Emitter 1

  Ampli ASR Emitter 1 made in Germany đã về.Liên hệ trực tiếp với chúng tôi để có giá tốt nhất.

 • Pre-Amplifier Mcintosh C20

  Pre-Amplifier McIntosh C20 made in USA đã về.Liên hệ trực tiếp với chúng tôi để có giá tốt nhất.

 • Power Mono Tango 300B

  Power Mono Tango 300B made in Japan đã về.Liên hệ trực tiếp với chúng tôi để có giá tốt nhất.

 • Ampli CCVT Integrated - CCVT Integrated Amplifier CVT 3030A H.O.M.E Automation Series

  Ampli CCVT Integrated - CCVT Integrated Amplifier CVT 3030A H.O.M.E Automation Series - Weltstronics corp London/L.A đã về. Liên hệ trực tiếp với chúng tôi để có giá tốt nhất.