Pow-Pre Dynaco ST70

Giá bán:0932235666
 • ĐÃ BÁN
 • Pow - Pre Dynaco ST70 made in USA
 • Pow chạy 4 bóng công suất EL34 made in Britain,1 bóng vavle USA,2 bóng 7199 USA.
 • Pre mono 2 cục riêng biệt,mỗi bên chạy 2 bóng 12AX7 USA
 • Hình thức đẹp
 • Nguyên bản
 • Chất âm hay
 • Click vào ảnh để xem sản phẩm thật.
   

Sản phẩm cùng loại với "Pow-Pre Dynaco ST70"

 • Amplifier Air Tight Atm 300B

  Amplifier Air Tight Atm 300B đã có mặt tại Amthanhcohanoi . Liên hệ trực tiếp với chúng tôi để xem sản phẩm này .0932.235.666. Thanks !!!

 • Pre- Amplifier Audio Note M3 Line

  Pre- Amply Audio Note M3 Line đã có mặt tại Amthanhcohanoi . Liên hệ trực tiếp với chúng tôi để xem sản phẩm này .0932.235.666. Thanks !!!

 • Power Ampli Audio Note Quest Silver

  Power Amply Audio Note Quest Silver đã có mặt tại Amthanhcohanoi . Liên hệ trực tiếp với chúng tôi để xem sản phẩm này .0932.235.666. Thanks !!!

 • Amply Tango 2A3

  Amply Tango 2A3 đã có mặt tại Amthanhcohanoi . Liên hệ trực tiếp với chúng tôi để xem sản phẩm này .0932.235.666. Thanks !!!

 • Amply Tango ( Japan Kit )

  Amply Tango ( Japan kit ) đã có mặt tại Amthanhcohanoi . Liên hệ trực tiếp với chúng tôi để xem sản phẩm này .0932.235.666. Thanks !!!

 • Amply Tango

  Amply Tango đã có mặt tại Amthanhcohanoi . Liên hệ trực tiếp với chúng tôi để xem sản phẩm này .0932.235.666. Thanks !!!

 • Tango Amplifier

  Amply Tango đã có mặt tại Amthanhcohanoi . Liên hệ trực tiếp với chúng tôi để xem sản phẩm này . Thanks !!!

 • Amply Jadis

  Amply Jadis đã có mặt tại Amthanhcohanoi . Liên hệ trực tiếp với chúng tôi để xem sản phẩm này . Thanks !!!

 • Amlifier Tango 211 Opt X10s Và Fw150 -10 Sr

  Amly tango 211 opt x10s và fw150-10 sr đã có mặt tại Amthanhcohanoi . Liên hệ trực tiếp với chúng tôi để xem sản phẩm này . Thanks !!!!

 • Tube 211 Vt-4-C

  Bóng đèn điện tử 211 vt-4-c tube đã có mặt tại Amthanhcohanoi . Liên hệ trực tiếp với chúng tôi để xem sản phẩm này . Thanks !!!

 • Power Mono The Fisher Chassis 30_A

  Power Mono The Fisher Chassis 30_A made in USA đã về.Liên hệ trực tiếp với chúng tôi để có giá tốt nhất.

 • Ampli ASR Emitter 1

  Ampli ASR Emitter 1 made in Germany đã về.Liên hệ trực tiếp với chúng tôi để có giá tốt nhất.