Pow-Pre Dynaco ST70

Giá bán: 25.000.000 VND
 • Pow - Pre Dynaco ST70 made in USA
 • Pow chạy 4 bóng công suất EL34 made in Britain,1 bóng vavle USA,2 bóng 7199 USA.
 • Pre mono 2 cục riêng biệt,mỗi bên chạy 2 bóng 12AX7 USA
 • Hình thức đẹp
 • Nguyên bản
 • Chất âm hay
 • Click vào ảnh để xem sản phẩm thật.
   

Sản phẩm cùng loại với "Pow-Pre Dynaco ST70"

 • Pow-Amplifier Mono Antique Sound Lab KMP60

  Pow-Mono-amplifier mono antique sound lab KMP60 made in USA đã về.Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.

 • Pre-Amplifier Vk3i

  Pre-amplifier VK3i made in USA đã về.Liên hệ trực tiếp với chúng tôi để có giá tốt nhất.

 • Pow-Amplifier Fisher 80AZ

  Power-amplifier Fisher 80AZ made in USA đã về.Liên hệ trực tiếp với chúng tôi để có giá tốt nhất.

 • Pow,Pre Amplifier QUADII

  2 Pow + 2 pre amplifier QUAD II made in England đã về.Liên hệ trực tiếp với chúng tôi để có giá tốt nhất.

 • Pre-Amplifier Conrad Johnson

  Pre-Amplifier Conrad Johnson made in USA đã về.Liên hệ trực tiếp với chúng tôi để có giá tốt nhất .

 • Power Ampli Fisher 80 AZ

  Fisher 80 AZ Power amplifier made in USA mới về.Liên hệ trực tiếp với chúng tôi để có giá tốt nhất ./.

 • Power + Amplifier AUDIO NOTE P4

  Power Amplifier AUDIO NOTE P4 made in England mới về.Liên hệ trực tiếp với chúng tôi để có giá tốt nhất./.

 • Pow-Pre Amplifier Mc Intosh 250 Và C27

  Power amplifier Mc Intosh 250 và Pre amplifier Mc Intosh C27 made in USA mới về .Liên hệ trực tiếp với chúng tôi để có giá tốt nhất ./.

 • Amply Altec Lansing 714

  Altec Lansing 714 amplifier made in USA mới về .Liên hệ trực tiếp với chúng tôi để có được giá tốt nhất ./.

 • Power Amply Audio Note Quest

  Power amplifier Audio Note Quest made in England mới về .Liên hệ trực tiếp với chúng tôi để có giá tốt nhất .

 • Power Ampli Mc Intosh 275

  Power amplifier Mc Intosh 275 made in USA mới về .Liên hệ trực tiếp với chúng tôi để có giá tốt nhất .

 • Pre Amply Audio Note Kondo M7

  Pre amplifier Audio Note M7 made in Japan mới về . Liên hệ trực tiếp với chúng tôi để có giá tốt nhất .