Đầu Băng Cối Akai GX630D

Giá bán:0932235666
 • ĐÃ BÁN
 • Đầu băng cối Akai GX630D made in Japan
 • Hình thức hàng còn rất đẹp
 • Nguyên bản
 • Hoạt động còn rất tốt.
 • Click vào ảnh để xem sản phẩm thật.

Sản phẩm cùng loại với "Đầu Băng Cối Akai GX630D"

 • Đầu Băng Cối Revox A700

  Đầu băng cối Revox A700 made in Germany đã về.Liên hệ trực tiếp với chúng tôi để có giá tốt nhất.

 • Đầu Băng Cối Revox PR99

  Đầu băng cối Revox PR99 made in Germany đã về.Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất .

 • Đầu Băng Cối TEAC A2300S

  Đầu băng cối TEAC A2300S made in Japan mới về . Liên hệ trực tiếp với chúng tôi để có giá tốt nhất .

 • Đầu Băng Cối REVOX PR99

  Đầu băng cối Revox PR99 made in Germany mới về .Liên hệ trực tiếp với chúng tôi để có giá tốt nhất .

 • Đầu Băng Cối REVOX A77

  Đầu băng cối Revox A77 made in Germany mới về .Liên hệ trực tiếp với chúng tôi để có giá tốt nhất .

 • Đầu Băng Cối Revox B77

  Đầu băng cối Revox B77 made in West Germany mới về . Liên hệ trực tiếp với chúng tôi để có giá tốt nhất.

 • Đầu Băng Cối Revox A700

  Đầu băng cối Revox A700 made in West Germany mới về . Liên hệ trực tiếp với chúng tôi để có giá tốt nhất.

 • Đầu Băng Cối TEAC A4010-SL

  Đầu băng cối TEAC A4010-SL made in Japan mới về.Liên hệ trực tiếp với chúng tôi để có được giá tốt nhất.

 • Đầu Băng Cối _ TEAC-A-6300

  Đầu Băng Cối _ TEAC-A-6300 made in Japan mới về.Sản phẩm còn nguyên bản.Liên hệ để có giá tốt nhất.

 • Đầu Băng Cối Akai GX630D

  Đầu băng cối Akai GX630D made in Japan mới về.Tình trạng hàng còn rất mới,Liên hệ để có giá tốt nhất.

 • Đầu Băng Cối Akai GX600D

  Đầu băng cối Akai GX600D made in Japan mới về.Tình trạng hàng rất đẹp.Liên hệ để có giá tốt nhất.

 • Băng Cối 90'

  Băng cối 90 phút,sợi gan gà,xương Mỹ,có cả băng trắng chưa thu, mới về rất nhiều.Liên hệ để biết thêm chi tiết.